VESTEL B2B Support Portal | (Türkçe) Ekibimiz

Bora TUNCER
Müşteri Destek ve Saha Mühendisliği Müdürü

Vestek Araştırma ve Geliştirme A.Ş.

Uğur DALTABAN
Operasyon ve Destek Mühendisi

Vestek Araştırma ve Geliştirme A.Ş.

Eren Ulucan
Operasyon ve Destek Mühendisi

Vestek Araştırma ve Geliştirme A.Ş

Kemal Can AYTEKİN
Operasyon ve Destek Mühendisi

Vestek Araştırma ve Geliştirme A.Ş

Burag Mihran AKAVAFYAN
Operasyon ve Destek Mühendisi

Vestek Araştırma ve Geliştirme A.Ş.

Samet GÜNDOĞDU
Operasyon ve Destek Mühendisi

Vestek Araştırma ve Geliştirme A.Ş.

Sercan ARDİL
Operasyon ve Destek Mühendisi

Vestek Araştırma ve Geliştirme A.Ş.

Lütfi Yiğit EROL
Operasyon ve Destek Mühendisi

Vestek Araştırma ve Geliştirme A.Ş.